Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk – Huisartsenpraktijk Bijstra – Ermelo
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bijstra
Julianalaan 27a 3851 RA
Ermelo

Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk

Patientinformatie RTC Health Data

Uw huisartsenpraktijk levert gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek helpt huisartsen om steeds betere zorg te kunnen bieden. Voor dit onderzoek worden medische gegevens die uw huisarts noteert in het elektronisch patiëntendossier gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om de klacht of aandoening waar u voor komt, welke medicijnen worden voorgeschreven, of naar een specialist wordt verwezen en uitslagen van metingen. Deze gegevens worden door uw huisartsenpraktijk, zonder naam of adres, doorgegeven aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc voor wetenschappelijk onderzoek.

De bescherming van uw privacy

Bij het doorgeven en gebruiken van medische gegevens staat uw privacy altijd voorop. Het Radboudumc ontvangt dan ook alleen gepseudonimiseerde gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw naam en adres worden vervangen door een codenummer, dat alleen bij uw huisarts bekend is. De onderzoekers weten dus niet van wie de gegevens zijn. Het Radboudumc slaat de ontvangen gegevens veilig op en volgt de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG). Ook is in het Radboudumc een Functionaris voor de gegevensbescherming aanwezig die hierop toezicht houdt. Daarmee zijn uw persoonlijke gegevens beschermd.

Bezwaar tegen het gebruik?

Wilt u niet dat uw medische gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit aan uw huisarts of de praktijkassistente doorgeven.

Meer weten? 

Vraag het uw huisarts of kijk op www.radboudumc.nl/healthdata.

De Functionaris Gegevensbescherming van het Radboudumc kunt u bereiken via email gegevensbescherming@radboudumc.nl of per post: Radboudumc, Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 9101,  huispostnummer 624, 6500 HB te Nijmegen