Huisartsenpraktijk Bijstra – Ermelo
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bijstra
Julianalaan 27a 3851 RA
Ermelo

Welkom bij Huisartsenpraktijk Bijstra

Bloedprikken in de praktijk

De assistentes hebben een opleiding gedaan om bloed af te nemen. Voor de praktijk betekent dit dat u 2 ochtenden in de week bloed kunt laten prikken in onze praktijk en u niet meer naar een prikpost hoeft. Het betreft alleen onze eigen patiënten. We gaan beginnen met 2 ochtenden in de week: dinsdag- en donderdagochtend van 08:00-10:30 uur. We starten in week 15. Met uw aanvraagformulier kunt u een afspraak maken met de assistente.

Hieronder vindt u de link naar de nieuwsbrief van juni 2023:

nieuwsbrief patienten juni 2023

Overgang naar een nieuw huisartsensysteem

Op 22 november jl. was de overgang naar het nieuwe systeem. De huisartsenpraktijk werkt met een elektronisch patiëntendossier. Het andere systeem was verouderd. De regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde zijn gelijktijdig overgegaan op het nieuwe systeem. Wij vragen uw begrip als een en ander nog niet helemaal soepel verloopt. Het patiëntenportaal is nog niet werkzaam, de verwachting is dat dit in januari 2023 zal functioneren.

Triage

Om aan de grote zorgvraag te kunnen blijven voldoen is het belangrijk dat onze assistentes goed triageren, zodat iedereen de goede zorg krijgt op het juiste moment. Wat houdt triage in? Onze assistentes zijn opgeleid om met enkele vragen een beeld te vormen over de urgentie van uw medische situatie, afhankelijk hiervan maken ze een afspraak op het spreekuur, plannen ze een visite of voorzien ze u zelfstandig van een medisch advies. Ook kijken ze waar het mogelijk is om het spreekuur te ontlasten, bijvoorbeeld door uw vraag per mail door de huisarts te laten beantwoorden of te vragen om een foto te sturen bij een vervelende huiduitslag. Daarnaast vragen ze naar Corona gerelateerde klachten, zodat patiënten met deze klachten op een daarvoor apart ingericht spreekuur komen. Zo kunnen we onszelf en andere kwetsbare patiënten zoveel mogelijk beschermen. Wij begrijpen dat het voor u even wennen is, maar op deze wijze hopen wij u goede zorg te kunnen blijven leveren.

Patiëntenportaal

Voor het aanvragen van herhaalrecepten en voor niet urgente medische vragen kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal (voor 16 jaar en ouder).

Het patiëntenportaal biedt daarnaast de mogelijkheid om uw dossier in te zien. Je hebt de Medicamus app en de Uw Zorg online app. Dit is hetzelfde. Het kan niet via lsp/ medmij zoals de app aangeeft, hier zijn wij niet bij aangesloten. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om uw dossier in te zien i.v.m. ons nieuwe huisartsensysteem. U kunt hiervoor contact opnemen met de de praktijk en een afspraak plannen met de huisarts om uw dossier in te zien.

Om de aanmelding af te ronden hebben wij nog uw toestemming nodig.

Dit kunt u doen door het aanvraagformulier in te leveren en u te legitimeren op de praktijk.
Wanneer wij uw toestemming hebben ontvangen kunnen wij de koppeling tot stand brengen, tot die tijd kunt u  geen gebruik maken van het patiëntenportaal.

Graag ontvangen wij het ingevulde toestemmingsformulier binnen 4 weken. Mochten wij hem niet hebben ontvangen, dan wordt de aanvraag voor het account verwijderd.

Aanvraagformulier patiëntenportaal account